J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws
Ústavnost, hodnoty v právu a práce soudce nebo advokáta Tisk E-mail

V soudním řízení či advokátní praxi stojí často advokát a soudce před významnými hodnotovými otázkami společnosti či jednotlivce. Co a jak mu může tyto otázky pomoci řešit tak, aby našel řešení v souladu s právem, profesní etikou, hodnotami společnosti i jeho mravní integritou?

The Constitutionality, Values in Law and the Work of Judge or Lawyer During the legal practice, the lawyer or the judge very often faces to very important value questions of the whole society or of the individual. What might help him to solve those questions so that he can find solution in conformity with law, proffesional ethics, values of society and also with his own internal moral integrity?

Celý text

 
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws