Texty

Lze skrze právo dosáhnout spravedlnosti? Předneseno 20.9.2014 v Kroměříži v rámci TEDx Kroměříž

Denegatio Iustitiae aneb zamyšlení nad nejnespravedlivějšími rozsudky

Zákonodárství opět "hra bez hranic"?Časopis pro právní vědu a praxi, Brno : Masarykova univerzita, ISSN 1210-9126, 2004, Roč. 12, č. 2, od s. 122-127, 6 s.  (s Pavlem Molkem)

Bezmoc daňového poplatníka.
In Sborník vědecké konference Princip rovnosti a princip ochrany slabšího, 18. prosince 2003, Právnická fakulta MU v Brně, Katedra obchodního práva. Brno : Právnická fakulta MU, 2003. od s. 79-81, 3 s.

Myšlenky o rozšíření subjektu přirozených práv v Čechách
In Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky a Slovenské republiky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2001, ISBN 80-210-2749-5. od s. 183-192, 10 s. Ediční řada Sborníky ; Svazek č. 6.

Jevy ovlivňující výběr daní  Časopis pro právní vědu a praxi, Brno : Masarykova univerzita. Právnická fakulta, ISSN 1210-9126, 2006, Roč. 14, č. 1, od s. 13-17, 5 s.

Jak vybírat ty správné soudce – Sborník z konference

Ideologická neutralita státu a postavení církví v České republice. Revue církevního práva. Společnost pro církevní právo, roč. 35, č. 3/06,  s. 193 – 203, ISSN 1211 – 1635 …

Svatoň Jan, Jahelková Kateřina: Člověk, řízení a instituce: poznatky o řízení pro politickou a správní oblast, Masarykova univerzita, Brno 1991, Acta Universitatis Brunensis, Iuridica: no. 88, 120 s.

Politologie, Brno: Masarykova univerzita 1993, jedna ze spoluautorů (část Politická kultura)

Ústavnost, hodnoty v právu a práce soudce nebo advokáta

Proč čtu Jiné právo ? In Jiné právo offline, Bobek M., Komárek, J. (eds.), Auditorium: Praha 2008

Retroaktivita z pohledu ústavního práva In Dny veřejného práva, sborník z mezinárodní konference. Brno : Masarykova univerzita, 2007.