Odlišné stanovisko Kateřiny Šimáčkové k odmítavému usnesení pléna ve věci stížnosti Pirátů na volby
Dokument ke stažení